Kurz vedoucích instruktorů vojenského plavání

Kurz je organizován formou seminářů a odborných školení. Obsah kurzu je zaměřen na zvyšování a osvojování odborných znalostí a dovedností, vytváření koncepce a sjednocení metodických postupů při výcviku vojenského plavání. Nedílnou součástí kurzu je získávání nových poznatků a dovedností v oblasti pohybu osob ve vodním prostředí. Stanovené závěry a doporučení jsou směřovány k vedení výcviku a pohybu jednotky ve vodním prostředí.

Vstupní požadavky:

g) instruktor vojenského plavání s minimální praxí 2 roky,

h) aktivně pracovat v oblasti didaktiky a metodiky ve vojenském plavání,

i) osobní předpoklady pro řízení a koordinaci výcviku ve vojenském plavání,

j) předpoklady pro další vzdělávání a osobnostní růst v oblasti vojenského plavání,

k) uplavat 1000 m do 30 minut,

l) uplavat 50 m do 40 s,

m) uplavat 30 m pod vodou se startovním skokem.

K získání dalších informací o kurzu, včetně informací jak se přihlásit, nás kontaktujte.

Kde nás najdete?

Areál FTVS UK
José Martího 31
162 52 Praha 6

tel: 973 296 111
fax: 973 296 100
info@vojenskyobor.cz

Prohlížet mapu.

Fotogalerie

Vojenské plaváníVojenské plaváníVojenské lezeníVojenské plavání