Kurz vedoucích instruktorů základů přežití

Kurz je zaměřen na vytváření podkladů a systematického řízení činností pro zachování života a zdraví při přežití v tísni. Diskutovány a prakticky zkoušeny jsou zde dovedností potřebné pro zachování života a zdraví při pobytu a pohybu v neznámém terénu při plnění úkolů v odloučení. V teoretické části je využíváno i externích odborníků v oblasti získávání životně důležitých zdrojů pro přežití v různých terénních podmínkách. Nedílnou součástí je zvyšování pedagogické připravenosti pro transfer jednotlivých znalostí a dovedností do armádního prostředí.

Kurz je organizován formou odborného školení – semináře pro vedoucí instruktory a vybrané instruktory základů přežití, kteří vedou výcvik a mají předpoklady k získání oprávnění vedoucího instruktora.

Vstupní požadavky:

– instruktor základů přežití s minimální praxí 2 roky,

– promyšleně a účelně jednat při výběru a provádění technik přežití, a to i po extrémním zatěžování,

– organizovat a vést výcvik základů přežití s jednotkou, uznávat zásady a zvláštnosti tohoto výcviku,

– formulovat jasně své myšlenky, komunikovat a být učitelem, zaujmout většinu,

– přistupovat k výcviku aktivně, dbát o svůj odborný růst, vzdělávat se, sledovat nové poznatky z oblasti teorie i praxe.

K získání dalších informací o kurzu, včetně informací jak se přihlásit, nás kontaktujte.

Kde nás najdete?

Areál FTVS UK
José Martího 31
162 52 Praha 6

tel: 973 296 111
fax: 973 296 100
info@vojenskyobor.cz

Prohlížet mapu.

Fotogalerie

Vojenské plaváníVojenské plaváníVojenské lezeníVojenské plavání