o.z. Mgr. Libor SOVÁK

 

telefon:            973 296 105

kancelář č.:      D 011

e-mail: sovak@ftvs.cuni.cz

konzultační hodiny: úterý a čtrvrtek 9:00 – 11:00

 

Stručný životopis:

 • 1985 – 1989 prezenční studium na VO FTVS UK;
 • 1989 – 1993 tělovýchovný náčelník 68. motostřeleckého (mechanizovaného) pluku ve Vimperku, vedoucí VTJ – prvoligového oddílu běžeckého lyžování a karate;
 • 1994 – 1997 důstojník skupiny polní přípravy u 2. mechanizované brigády v Sušici;
 • 1998 – 2003 náčelník tělovýchovy 2. mechanizované brigády v Písku;
 • 2004 – 2011 náčelník skupiny tělesné a speciální přípravy u 26. bVŘPz ve Staré Boleslavi;
 • 2011 – 2014 zástupce náčelníka oddělení přípravy vojsk 26. bVŘPz ve Staré Boleslavi;
 • 2014 – náčelník Skupiny vysokoškolských forem vzdělávání VO FTVS UK v Praze;
 • 2015 Asistent Skupiny vzdělávání VO FTVS UK;
 • 2022 Akademický pracovník VO FTVS UK;
 • 2024 Lektor – Instruktor VO FTVS UK

Pedagogická činnost

 • Instruktor speciální tělesné přípravy v AČR pro vojenské plavání
 • Instruktor snowboardingu
 • Instruktor nordic walking
 • Instruktor cyclingu, bossu core, flowin core, flying suspension training
 • Instruktor inline bruslení

Pedagogické zaměření

 • Výuka teorie a didaktiky tělesné výchovy v AČR
 • Řízení a hodnocení studentů v průběhu prezenčního i kombinovaného studia.
 • Příprava, organizace a provedení odborných kurzů s celoarmádní působností.
 • Podíl na tvorbě metodických pomůcek, souborů přednášek, skript a učebnic.
 • Příprava, organizace a provedení soutěží a přeborů na úrovni pluku, brigády, společných sil,  AČR, ale i mezinárodní.

Vědecká a publikační činnost:

 • SOVÁK, L. (1989) Atletická příprava u sportovních tříd. Diplomová práce. Praha: UK FTVS;
 • SOVÁK, L. (2002) Současnost a budoucnost tělovýchovných zařízení jako nedílná součást tělesné výchovy v AČR. Závěrečná práce při kurzu vyšších důstojníků.

Vedení bakalářských a diplomových prací

Další znalosti

 • Cvičitel lyžování
 • CMAS P*
 • Rozhodčí lyžování a atletiky

Dosažené sportovní úspěchy

 • 1. místo na přeborech AČR v běžeckém, sjezdovém lyžování a přespolním běhu
 • 1. místo na mezinárodním mistrovství pozemního vojska v Německu v biatlonu a obřím slalomu (2013)
 • 1. místo na mezinárodním mistrovství radiotechnického vojska v biatlonu a metané (2014)

Zájmy

 • Běžecké a sjezdové lyžování
 • Fitness
 • Cyklistika
 • Atletika
 • Práce na zahradě

Kde nás najdete?

Areál FTVS UK
José Martího 31
162 52 Praha 6

tel: 973 296 111
fax: 973 296 100
info@vojenskyobor.cz

Prohlížet mapu.

Fotogalerie

Vojenské plaváníVojenské plaváníVojenské lezeníVojenské plavání