Knihovna Vojenského oboru

Studentům Vojenského oboru  je k dispozici odborná literatura, která je určena pro krátkodobé i dlouhodobé výpůjčky. Knihy jsou staršího i novějšího data podle odborného zaměření katedry a částečně zahrnují povinnou i volitelnou literaturu ke studiu. Kromě odborné literatury jsou v knihovně archivovány závěrečné bakalářské, magisterské, ročníkové, doktorandské a rigorózní. I tento knihovní fond je možno zapůjčit. Pravidla půjčování knihovních jednotek naleznete v knihovním řádu VO.

Žádosti o výpůjčku adresujte buď osobně na Vladana Oláha, nebo mailujte na: olah@ftvs.cuni.cz

 

Kde nás najdete?

Areál FTVS UK
José Martího 31
162 52 Praha 6

tel: 973 296 111
fax: 973 296 100
info@vojenskyobor.cz

Prohlížet mapu.

Fotogalerie

Vojenské plaváníVojenské plaváníVojenské lezeníVojenské plavání