Výuka vojenského lezení je koncipována do dvou výukových předmětů z nichž jeden „Základy speciální tělesné přípravy“ probíhá formou výcvikových hodin na lezecké stěně a v okolí fakulty v průběhu jednotlivých semestrů a druhý „Speciální tělesná příprava“ je veden formou kurzů. Výuka v kurzech navazuje na pravidelně vedenou výuku v rámci semestrální výuky.

V průběhu celého studia absolvují studenti 4 kurzy vojenského lezení. Zařazení kurzů je zpravidla situováno na konec druhého semestru jednotlivých ročníků.

Nepravidelně jsou realizovány i kurzy v zahraničí se zaměřením na pohyb na ledovci a ve velehorách.

Vojenské lezení – I

Výuka se skládá z nácviku základních technik vojenského lezení (uzlová technika, lezení a jištění, slaňování, jednolanové techniky apod.). Navazující výcvik zahrnuje aplikaci získaných dovedností na výcvikových trenažerech a skalních terénech se zaměřením na sebezáchranu a bezpečnost při provádění výcviku a improvizace.

Teoretická výuka je zaměřena především na základní vhled do obecného horolezectví, historii vojenského lezení, teoretický background týkající se využívaných materiálů a péče o ně a aplikaci volených technik do vojenské praxe.

Vojenské lezení – II

Výuka se skládá z opakování dovedností z kurzu vojenského lezení – I a nácviku nových dovedností. Hlavní pozornost je v kurzu zaměřena na výuku lezení v pozici prvolezce na skalních terénech. Procvičována jsou oblasti jistících stanovišť, postupu lanového družstva a dalších užitých forem pro vojenskou praxi.

Teoretická výuka je směřována k osvojení znalostí fyziky pro aplikaci ve vojenském lezení, rozšíření informovanosti o využívaném materiálu se zaměřením na skladování a revize a rizika lezení a jištění v pozici prvolezce.

Vojenské lezení – III

Praktický výcvik zahrnuje opakování technik předešlé výuky, přičemž nácvik nových technik se soustředí především na záchranu v lanovém družstvu ve skalnatém terénu. Do výcviku jsou zařazeny i techniky napínání lan či činnosti za ztížených podmínek nebo pod taktickým námětem.

Teoretická výuka v kurzu doplňuje praktickou výuku informacemi vztahujícími se k jednotlivým tématům. Prostor je věnován metodicko-organizačním formám a výstupům ve výcviku vojenského lezení, legislativním rámcem ČR a Resortu MO a první pomoci zejména traumat a polytraumat.

Vojenské lezení – IV (Instruktorský kurz)

Výuka pojednává o koncepci a systému výcviku vojenského lezení v AČR, dále zahrnuje vedení výcvikové hodiny v tělovýchově, vedení výcvikové hodiny vojenského lezení v armádním prostředí, metody nácviku a zdokonalujícího výcviku vojenského lezení.

Praktická část je zaměřena na zautomatizování všech technik vojenského lezení a jejich aplikaci ve vysoké variabilitě proměnných podmínek praktického přezkoušení a to včetně správné volby organizační formy či metodického a didaktického vedení.

Závěrečným výstupem z kurzu je splnění požadavků k udělení osvědčení Instruktora vojenského lezení s působností v Resortu Ministerstva Obrany.

Kde nás najdete?

Areál FTVS UK
José Martího 31
162 52 Praha 6

tel: 973 296 111
fax: 973 296 100
info@vojenskyobor.cz

Prohlížet mapu.

Fotogalerie

Vojenské plaváníVojenské plaváníVojenské lezeníVojenské plavání