Výhody jako nikde jinde!

Studuj, dostaneš za to plat, zdarma ubytování a další benefity, včetně jistoty kvalitního zaměstnání!

Podívej se, co nabízíme.

Jak se k nám dostat?

Přijď natrénovat na talentovky, nebo rovnou zjisti jak podat přihlášku.

Otázky a odpovědi.

Máš otázky o studiu na Vojenském oboru? Odpovědi najdeš na této stránce s nejčastějšími dotazy (FAQ).

Vojenská tělovýchova

Vojenský obor je vojenská vysoká škola nabízející nejvyšší tělovýchovné vzdělání se specializací na ozbrojené složky České republiky a jeho historie sahá do roku 1954.Vojenský obor je nositelem čestného odznaku AČR „Přemysla Otakara II krále železného a zlatého“.

Výhody pro zájemce o prezenční studium:

 1. Plat
 2. Ubytování po celou dobu studia zdarma
 3. Příspěvek na stravování
 4. Úhrada plateb za odborné kurzy absolvované v průběhu studia
 5. Výuka anglického jazyka zdarma
 6. Velký sklad s kvalitním sportovním materiálem k zapůjčení
 7. Získání řady odborných sportovních kvalifikací
 8. Špičkovou zdravotní péči zdarma
 9. Po absolvování získání akademického titulu Magistr (Mgr.) a povýšení do důstojnické hodnosti = kariéra v AČR, PČR, HZS, Celní správě, atd
 10. Jistotu kvalitní práce a nadprůměrného platového ohodnocení
 11. Unikátní vzdělání v ČR – Vojenský obor je jediným pracovištěm vzdělávajícím tělovýchovné pracovníky pro AČR, PČR, HZS a Celní správu
 12. Diplom Univerzity Karlovy využitelný i v civilu bez rekvalifikace

Zajímá Vás, jak se přihlásit, nebo z čeho se skládají přijímací zkoušky?

Prezenční studium

je určeno především pro zájemce z řad studentů středních škol a gymnázií. Studium probíhá na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze a je složeno ze dvou částí.

 1. První část studia je tvořena studiem civilního oboru Tělesná výchova a sport, který tě naučí teorii a praxi tělovýchovy a sportu. Předměty vyučované v jednotlivých ročnících najdeš v Karolince, kde hledej obor Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání.
 2. Druhou část tvoří výuka Vojenského oboru, kde k civilnímu studiu získáš teoretické, ale hlavně praktické dovednosti ze speciální tělesné přípravy, kterou po absolvování studia budeš učit vojáky. Konkrétně se jedná o vojenské lezení, vojenské plavání, boj zblízka, přežití v tísni a přesuny na ledu a sněhu. Kromě toho tě budeme trénovat ve střelbě z ručních zbraní, v taktice vojáka v boji, orientaci v neznámém terénu, ovládání vozidel ozbrojených sil, a mnoho dalšího. Většina výuky probíhá na kurzech ve výcvikových prostorech v Čechách a státech NATO. Spolupracujeme s mezinárodními školami stejného zaměření z Rakouska, Francie, Belgie, Španělska, Slovenska a Velké Británie.

Podáním přihlášky na Vojenský obor se zavazuješ stát se vojákem z povolání, kterým se však staneš až v případě úspěšného zvládnutí přijímacího řízení a oznámení o přijetí ke studiu. Poté student nastupuje na 2 měsíční základní vojenskou službu (srpen, září) a 1. října je převelen ke studiu na Vojenský obor při Fakultě tělesné výchovy a sportu UK a zahajuje studium v hodnosti svobodník se všemi benefity výše uvedenými.

Za to, že Armáda České republiky poskytuje studentům v průběhu studia uvedené benefity, zaváže se student, že po ukončení studia bude dvojnásobek délky studia pracovat ve službách AČR. Po absolvování oboru Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školy a získání titulu Magistr (Mgr.), jsou studenti povýšeni do důstojnické hodnosti poručík, získávají vyšší než průměrný plat a práci v oblasti tělovýchovy a sportu v resortu obrany.

Student má právo kdykoliv si své rozhodnutí zůstat v AČR rozmyslet. Vzhledem k velikosti investice, jež do něj každý měsíc AČR vkládá, se student na počátku studia zavazuje v případě odchodu před uplynutím stanovené doby (dvojnásobek délky studia), zaplatit poměrnou část nákladů za každý měsíc svého studia, konkrétně 9 tisíc korun.

Jste policista, hasič, celní správce? Výhody pro příslušníky z bezpečnostních složek ČR:

Získejte magisterský titul, povýšení do důstojnické hodnosti, zvyšte si platový stupeň až o několik tříd a dělejte práci, která je Vašim koníčkem! Vše navíc v kombinované formě, tedy dálkově.

Studium vojenské tělovýchovy je určeno pro všechny zájemce, kteří v přijímacím řízení splní podmínky pro studium na UK FTVS ve studijním programu Tělesná výchova a sport, studijním oboru Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání. Vojáci a příslušníci bezpečnostních složek ve služebním poměru musí být ke studiu podle platných personálních zásad svého resortu ke studiu zaměstnavatelem vysláni.

Pro kombinovanou formu studia platí stejná pravidla přijetí jako pro prezenční, kromě toho, že uchazeči jsou příslušníky ozbrojených složek ČR a budou svým zaměstnavatelem vyslání ke studiu.

Rozšiřující možnosti studia

Absolventi Vojenského oboru mohou stejně jako absolventi všech ostatních studijních oborů v souladu se zákonem o vysokých školách, po splnění podmínek rigorózní zkoušky získat akademický titul doktor filozofie „PhDr.“ nebo podmínek postgraduálního doktorského studia získat vědeckopedagogický titul „Ph.D.“.

Prohlédněte si fotky a videa z našich kurzů, zjistěte složení přijímacíh zkoušek, přihlaste na kurz k talentovým zkouškám, nebo se k nám přidejte na facebooku!

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Kde nás najdete?

Areál FTVS UK
José Martího 31
162 52 Praha 6

tel: 973 296 111
fax: 973 296 100
info@vojenskyobor.cz

Prohlížet mapu.

Fotogalerie

Vojenské plaváníVojenské plaváníVojenské lezeníVojenské plavání