Velení

Náčelník VO a jeho zástupce řídí a organizují činnost katedry. Zabezpečují podmínky pro rozvoj výuky nových forem armádní tělovýchovy, spolupráci s vedením a ostatními odbornými i provozními pracovišti FTVS UK, odpovídají za přenos informací a úkolů vydávaných nadřízenými vojenskými orgány a za jejich plnění.

Skupina vzdělávání

Odpovídá za organizaci, průběh a udržuje přehled o účinnosti vzdělávacího procesu studentů Vojenské tělovýchovy ve všech studijních formách a ročnících. Navrhuje aktualizaci a zpracovává učební dokumentaci se zaměřením na základní tělesnou přípravu, výběrovou tělesnou výchovu a odlišnosti v provádění služební tělesné výchovy v AČR.

K hlavním úkolům patří:

 • výuka Teorie a didaktiky tělesné výchovy v AČR a speciální tělesné přípravy;
 • řízení, hodnocení a kontrola praxe studentů u vojenských útvarů a škol;
 • kontrola a každodenní řízení studentů prezenční a kombinované formy studia vojenské tělovýchovy;
 • navrhování témat, vedení a oponování bakalářských a diplomových prací;
 • tvorba skript, učebnic, souborů přednášek, metodických pomůcek apod.;
 • příprava a organizace přijímacího řízení na Vojenský obor;
 • příprava, vedení a organizace základních praporčických a důstojnických kurzů;
 • organizace kvalifikačních kurzů v rámci doškolování tělovýchovných pracovníků AČR;
 • organizace kurzů pohybových aktivit a kurzů teamové spolupráce;
 • příprava, organizace a provádění marketingové činnosti Vojenského oboru;
 • organizuje a zabezpečuje systém teoretického vzdělávání a praktického doškolování tělovýchovných pracovníků v AČR;
 • navrhuje, realizuje a spravuje PR aktivity;
 • příprava, organizace a vedení kurzů speciální tělesné přípravy;
 • koncepce a koordinace rozvoje STP v armádě;
 • organizuje a zabezpečuje systém teoretického vzdělávání a praktického doškolování vedoucích instruktorů STP, zásady udělování oprávnění k vedení rizikového výcviku apod.;
 • sběr informací a praktických poznatků z oblasti vojenské tělovýchovy včetně zahraničních armád a navrhuje možnosti jejich zobecnění a využití ve vojenské praxi.

Pracovníci štábu

Zodpovídají za administrativní, logistické, materiální a finanční zabezpečení organizačního celku.

Kde nás najdete?

Areál FTVS UK
José Martího 31
162 52 Praha 6

tel: 973 296 111
fax: 973 296 100
info@vojenskyobor.cz

Prohlížet mapu.

Fotogalerie

Vojenské plaváníVojenské plaváníVojenské lezeníVojenské plavání