Studenti, vojáci z povolání, jsou pravidelně podrobováni lékařským kontrolám. Je jim zajištěn plný lékařský servis nejen v oblasti praktického lékařství, ale také v lékařství zubním. Ostatní lékařský servis zajišťuje na světové úrovni Ústřední vojenská nemocnice ve Střešovicích, kde mají studenti právo přednostního odbavení, včetně přijetí bez objednání. Kromě dalších výhod nejsou pláci doplatků za léky. Na oplátku jsou povinni každoročně prokazovat výborný zdravotní stav, který je podmínkou setrvání ve služebním poměru.

Kde nás najdete?

Areál FTVS UK
José Martího 31
162 52 Praha 6

tel: 973 296 111
fax: 973 296 100
info@vojenskyobor.cz

Prohlížet mapu.

Fotogalerie

Vojenské plaváníVojenské plaváníVojenské lezeníVojenské plavání