Často kladené otázky.

1.    Kolik přibližně přijímáte lidí do bakalářského studia?
Pro akademický rok 2021-22 do prezenční formy studia 6 a do kombinované 10. O počtu přijatých uchazečů rozhoduje každý rok Náčelník Vojenského oboru.

2.    Při hledání vysoké školy mě zaujal obor Vojenská tělovýchova. Bylo by možné poskytnout informace typu: kolik lidí se hlásí na tento obor?
Na prezenční studium se hlásí cca 60 a na kombinované cca 20 uchazečů. Počet uchazečů se postupně snižuje tím, že hodně uchazečů neprojde zdravotními testy ve Vojenské nemocnici, nebo nesplní některý z minimálních  požadavků při přijímacím řízení. Celkový počet uchazečů o studium, kteří splní všechny části přijímacího řízení je podstatně menší než počty uvedené výše a proto vám doporučujeme nenechat se odradit počtem přihlášených uchazečů. I když je někdo nakonec před Vámi a nejste první ani druzí, lidé před vámi si mohou nakonec např. vybrat jinou školu a dostanete se vy.

3.    Kde najdu po absolvování Vojenského oboru uplatnění?
Uplatnění najdete jako tělovýchovní pracovníci AČR, budete povýšeni do důstojnické hodnosti poručík. Vaší prací bude starost o základní a speciální tělesnou připravenost vojáků, jejich přípravu ke každoročnímu přezkoušení z tělesné přípravy, organizaci sportovních dnů, závodů a soutěží a další vojenské aktivity související s prací na velitelství útvaru, jehož jste součástí, stejně tak jako možnost účastnit se vojenských misí v zahraničí. Navíc pokud byste z jakéhokoli důvodu z armády odešli, stále máte v rukou diplom Univerzity Karlovy a můžete nadále pracovat jako trenér, pedagog, učitel na střední, či vysoké škole, výživový poradce, apod. a to vše bez nutnosti rekvalifikace.

4.    Je možné si sjednat schůzku a promluvit si u Vás s někým, kdo mi více přiblíží, co je potřeba předem udělat, než podám přihlášku?
Můžete přijít na Den otevřených dveří, který je zpravidla prvního prosince. Přesný datum, čas a místo vždy naleznete s předstihem zde na našem webu.
Veškeré informace jak se stát studentem vojenské tělovýchovy naleznete zde, v případě dalších dotazů napište na info@vojenskyobor.cz nebo zavolejte na 973 296 111.

5.    Je možné přímo vidět školu / ubytování / popř. část hodiny studentů?
Školu si můžete prohlédnout kdykoli sami na adrese José Martího 31, Praha 6. Jedná se o Fakultu tělesné výchovy a sportu (FTVS), jíž jsme součástí. Ubytování a vojenské sportovní zázemí si můžete prohlédnout, pokud se zúčastníte přípravného kurzu k talentovým zkouškám.  Výuky studentů se bohužel zúčastnit nemůžete.

6.    Uvažuji o podání přihlášky na vaši školu, studijní obor: Vojenská tělovýchova. Učí se na tomto oboru i matematika, a pokud ano, kolik semestrů a zhruba v jakém rozsahu?
Matematika jako taková se neučí. Učí se biomechanika a statistika, což jsou předměty obsahující jak matematiku, tak fyziku. Oboje je postaveno na středoškolských znalostech jak matematiky, tak fyziky.

7.    Zajímalo by mě, zda nějakou váhou rozhoduje při přijímacím řízení to, že uchazeč je reprezentantem ČR v nějakém sportovním odvětví?
Na bodové ohodnocení při přijímacím řízení to nemá vliv. Vysoká fyzická kondice Vám může pomoci dosáhnout lepších výsledků při talentových zkouškách, čímž si zajistíte vyšší počet bodů a tedy i šanci na přijetí.

8.    Chtěla bych se zeptat, zda můžu obdržet nějaké body za maturitní vysvědčení a zda jsou požadovány předměty, z kterých bych měla maturovat?
Bonifikace za maturitní vysvědčení se neudílí. Výhodou, nikoli však podmínkou je maturita z biologie, anglického jazyka, základů sportovního tréninku, či psychologie.

9.    Jak je to s uchazeči, kteří jsou již ve sl. poměru u AČR, bere se na ně ohledně studia nějaký ohled? Předpokládám, že mi nebude umožněno studium velitelem útvaru, vzhledem k tomu, že nejsem na pozici, která to vyžaduje, tzn. že bych čerpal ze své řádné dovolené. Je takové studium reálné?
Takové studium bohužel není reálné ani v prezenční, ani v kombinované formě studia. Studium musíte mít povolené velitelem útvaru, být vyslání ke studiu a mít uzavřenu dohodu o zvýšení vzdělání.

10.    Jsem uchazečem oboru vojenská tělovýchova, prezenční studium a zajímá mě, zda-li musí být student tohoto oboru ubytován v objektu fakulty, anebo může na fakultu denně dojíždět ze svého bydliště?
Ubytování máte od AČR zdarma na vojenské ubytovně. Pokud ubytování využijete, či ne, je pouze na Vás. Můžete bydlet a na výuku dojíždět odkud chcete.

11.    Při rozhodování o přijetí na obor Vojenská tělovýchova berete spíš přijímací zkoušku z talentovek nebo toho logického testu?
Všechny části přijímací zkoušky jsou hodnoceny podle bodové škály, kterou naleznete v popisu jednotlivých částí přijímací zkoušky.

12.    Mohl bych se zeptat na rozvrh hodin studenta Vojenského oboru? Nikde jsem nenašel rozvrh vyučovacích hodin, tak jestli byste mi sdělil tak zhruba co se vyučuje?
Seznam předmětů naleznete v Karolince. Hledejte obor Vojenská tělovýchova. Rozvrh hodin je individuální a každý semestr studia se mění.

13.    V přípravném kurzu připravujete pouze na talentovky? Nebo i na logické písemné testy?
Pouze na talentovky – předpoklady pro speciální tělesnou přípravu.

14.    Není mi úplně jasné, v jakém poměru nabíráte nové studenty, podle internetových diskuzí jsem pochopil, že k Vám chodí studovat vojáci z povolání spíše než lidé s čerstvě dokončenou SŠ?
Na prezenční studium se hlásí 95 % absolventů středních škol, sportovních gymnázií, apod. Kombinované studium je určeno pouze pro příslušníky ozbrojených složek České republiky, tedy pro vojáky, policisty, příslušníky celní správy, hasiče, apod.

15.    Jak dlouho musím po studiu oboru Vojenská tělovýchova pracovat jako voják z povolání?
Dvojnásobek délky studia – tedy 10let. Samozřejmě máte možnost své rozhodnutí změnit a dobu si za určitých podmínek zkrátit.

16.    Je třeba vytisknout přihlášku?
Ne, přihláška se netiskne, odesílá se elektronicky.

17.    Musím po přijetí absolvovat základní vojenský výcvik ve Vyškově? Popřípadě jaké měsíce tento kurz je?
Ano, jedná se o základní kurz a je povinný pro všechny žadatele o vstup do Armády ČR, trvá dva měsíce a koná se v srpnu a září. Dne 1. října jste poté převelena na Vojenský obor do Prahy a zahajujete studium.

18.    Jaký je rozdíl mezi pojmy Vojenský obor/Katedra vojenské tělovýchovy/Vojenská tělovýchova/Speciální tělesná příprava?
Vojenský obor = Katedra vojenské tělovýchovy. Dva názvy vznikly výjimečným propojením Armády České republiky (AČR) a Univerzity Karlovy v Praze, Fakulty tělesné výchovy a sportu (UK FTVS). Vojenský obor je pod názvem „Katedra vojenské tělovýchovy“ zařazen do struktury kateder Fakulty tělesné výchovy a sportu. Ve struktuře Armády České republiky jej naleznete pod názvem Vojenský obor při FTVS UK Praha (VO FTVS UK), zkráceně Vojenský obor. Oboje jsou názvy našeho pracoviště. První civilní, druhý vojenský.
Vojenská tělovýchova znamená obor studia – název, který se uvádí na přihlášce a na který se hlásíte. Speciální tělesná příprava je jedním z předmětů teoreticko-praktického studia vojenské tělovýchovy na Vojenském oboru, neboli Katedře vojenské tělovýchovy. Obsahem výuky Speciální tělesné přípravy (STP) je výuka specifických vojenských dovedností směřujících k vycvičení instruktora v oblastech vojenského lezení, vojenského plavání, boje zblízka, základů přežití a přesunů na ledu a sněhu.

19.    Pokud ve studiu neuspěji a odejdu do civilu, musím vrátit zpět veškeré finance, které mi byly poskytnuty (příspěvky na stravování, ubytování, výplatu, atd.)?

Pokud studium nedokončíte a budete chtít zůstat i nadále příslušníkem AČR, tak nemusíte platit nic. Pokud budete chtít odejít z AČR, zaplatíte 9tisíc Kč za měsíc studia.

20.     Jsem bakalář z Univerzity Obrany v Brně (UNOB). Mohu se přihlásit do navazujícího magisterského studia?

Bohužel, nemůžete. Navazující magisterské studium je určeno pouze pro absoloventy bakalářského studia oboru Vojenská tělovýchova.

21.     Dobý deň , mala by som záujem o štúdium na vašej vysokej škole obor Vojenská telovýchova. Som zo Slovenska a chcela by som sa spýtať na viac informácii o prihláške.

Aby jste se mohla stát vojákem z povolání Armády České republiky musíte mít české občanství.

22.     Mám maturitní vysvědčení z jiné země, kde jsem žil a vychodil školu, můžete mi poradit jak postupovat?

Vaše maturitní vysvědčení musí být nostrifikováno, tzn. uznáno jako rovnocenné v České republice, viz tento link:

http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/skolstvi/uznavani_rovnocennosti_a_nostrifikace.html

23. Jaké musím splňovat zdravotní hodnocení?

Musíte mít hodnocení schopen A bez omezení.

Otázky ohledně vstupu do AČR naleznete na webových stránkách www.kariera.army.cz

Pokud jste nenašli odpovědi na Vaše otázky, napište nám na info@vojenskyobor.cz.

Kde nás najdete?

Areál FTVS UK
José Martího 31
162 52 Praha 6

tel: 973 296 111
fax: 973 296 100
info@vojenskyobor.cz

Prohlížet mapu.

Fotogalerie

Vojenské plaváníVojenské plaváníVojenské lezeníVojenské plavání