Teoretická výuka v základech přežití probíhá v rámci předmětu „Základy speciální tělesné přípravy“ a praktická výuka je procvičována v kurzech. Student absolvuje jeden kurz v bakalářském studijním programu, který je organizování v letních podmínkách a druhý kurz v magisterském studijním programu, který probíhá v zimních podmínkách a je zakončen zkouškou pro získání osvědčení instruktora základů přežití.

Základy přežití – I

Výuka obsahuje odbornou terminologii, fyziologické a psychologické aspekty přežití, zásady pohybu a orientace v neznámém terénu, zásady přesunu v různých terénních a klimatických podmínkách v letním období, způsoby určování souřadnic na mapách, základy navigace podle GPS, druhy úkrytů a přístřešků v létě, zásady pro rozdělávání a udržování ohně, druhy ohňů, příčiny a důsledky dehydratace, význam a zásady dodržování pitného režimu, způsoby získávání a úpravy vody v nouzi, zásady výživy v nouzi, zdroje potravy, způsoby jejího získávání a přípravy, mezinárodní a smluvené nouzové signály, prostředky a způsoby signalizace, bezpečnostní opatření a pravidla ochrany zdraví při výcviku základů přežití, zásady hygieny a předcházení poškození zdraví, příčiny, projevy a důsledky vyčerpání organismu a možnosti jeho předcházení, prostředky a způsoby přepravy raněného v improvizovaných podmínkách.

Základy přežití – II (Instruktorský kurz)

Výuka obsahuje odbornou terminologii základů přežití, didaktické formy vedení výcviku, zpracování písemné dokumentace k vedení zaměstnání (plán, písemná příprava, metodický list), fyziologické a psychologické aspekty přežití, zásady pohybu a orientace v neznámém terénu v zimním období, bezpečnostní opatření a pravidla ochrany zdraví při výcviku základů přežití v zimních podmínkách, výběr místa pro odpočinek a vybudování úkrytu před nepohodou v zimním období, druhy úkrytů a přístřeší v zimě, rozdělání ohně improvizovanými způsoby, způsoby určování souřadnic na mapách, základy navigace podle GPS, příčiny a důsledky dehydratace v zimních podmínkách, význam a zásady dodržování pitného režimu, způsoby získávání a úpravy vody v nouzi, zásady výživy v nouzi, zdroje potravy, mezinárodní a smluvené nouzové signály, prostředky a způsoby signalizace, zásady hygieny a předcházení poškození zdraví, příčiny, projevy a důsledky vyčerpání a podchlazení organismu a možnosti jeho předcházení, prostředky a způsoby přepravy raněného v improvizovaných zimních podmínkách.

Kurz je zakončen přezkoušením pro získání osvědčení instruktora s působností v rezortu Ministerstva Obrany.

Kde nás najdete?

Areál FTVS UK
José Martího 31
162 52 Praha 6

tel: 973 296 111
fax: 973 296 100
info@vojenskyobor.cz

Prohlížet mapu.

Fotogalerie

Vojenské plaváníVojenské plaváníVojenské lezeníVojenské plavání