pplk. PhDr. Michal VÁGNER, Ph.D.

 

Michal VÁGNER

Stručný vojenský životopis

 • 2022 Zástupce náčelníka VO FTVS UK;
 • 2015 Starší odborný asistent skupiny vzdělávání VO FTVS;
 • 2009 Vedoucí oddělení skupiny speciální tělesné přípravy VO FTVS UK;
 • 2005 Asistent skupiny speciální tělesné přípravy, informační a metodické VO FTVS UK;
 • 2004 Náčelník tělovýchovy ve 131. smdo v Pardubicích;
 • 2000 Prezenční studium VO FTVS UK;
 • 1997 Voják z povolání (starší učitel – instruktor speciální tělesné přípravy);
 • 1996 Voják v další službě (velitel družstva, velitel čety);
 • 1995 Základní vojenská služba.

Pedagogická činnost

 • Garant předmětu: Speciální tělesná příprava (akreditované bakalářské a magisterské studium VO FTVS UK).
 • Garant předmětu: Základy speciální tělesné přípravy (akreditované bakalářské a magisterské studium VO FTVS UK).
 • Vedoucí instruktor speciální tělesné přípravy v AČR pro boj zblízka.
 • Instruktor speciální tělesné přípravy v AČR pro základy přežití.
 • Výuka v CŽV FTVS UK (kondiční trenér).
 • Vedoucí lektor rekvalifikačního kurzu – Instruktor sebeobrany (akreditovaný kurz MŠMT).

Trenérská činnost

 • Kondiční trenér (osobní kondiční trenér tenisové hráčky Markéty Vondroušové).
 • Trenér ledního hokeje (HC Sparta Praha).

Pedagogické zaměření

 • Teorie a didaktika tělesné výchovy v AČR v oblasti speciální tělesné přípravy se zaměřením na boj zblízka.
 • Teorie a didaktika tělesné výchovy v AČR v oblasti kondiční přípravy.
 • Koncepce a metodika výcviku boje zblízka v AČR.
 • Tvorba učebních pomůcek ke speciální tělesné přípravě v oblasti boje zblízka s celoarmádní působností.
 • Tvorba učebních pomůcek k rozvoji všeobecné pohybové výkonnosti v armádním prostředí.
 • Tvorba učebních pomůcek v oblasti kondiční přípravy.

Vědecká a publikační činnost

Vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací

Financované vědecké projekty

 • GAUK, č. 88121, školitel – doktorand Ing. Jan Vacek, uděleno k financování, Přesnost a rychlost podání v tenise a jejich změny v
  závislosti na umístění nadhazovaného míče;
 • GAUK, č. 62122, školitel – doktorand Mgr. Vladan Oláh, podaný, Vliv silového tréninku na prediktory poranění dolních končetin po
  seskoku bez a s nesenou zátěží u vojenského personálu;
 • GAČR, č. 22-14789S, řešitel, neuděleno k financování, Vliv používání zádového exoskeletu na neuromuskulární
  kontrolu a riziko poranění.

Zahraniční vědecké konference 

 • 2020: Mezinárodní kongres vojenské vědy (ICSPP, Quebec, Kanada), příspěvek – Izokinetická síla rotátorů, flexorů a extenzorů kyčle souvisí s nárazovou silou předního kopu u profesionálních vojáků.

Členství 

 • 2020: Association of Military Surgeons of the United States: Gaithersburg, MD, US 2020-09-15 to present – Membership.
 • 1996: World Musado Association.

Další znalosti

 • Testování a diagnostika pohybových schopností a dovedností.
 • Teorie struktury pohybového výkonu k modifikaci výcviku ve speciální tělesné přípravě.
 • Biomechanický rozbor pohybových dovedností.
 • Hardware a software v oblasti výpočetní techniky.
 • 3. dan Musado MCS.
 • Trenérská licence (lední hokej).
 • Jazyková kvalifikace podle standardů NATO (STANAG 6001, Anglický jazyk).

Zájmy

 • Musado MCS
 • Kondiční trénink
 • Lední hokej
 • Tenis
 • Výpočetní technika

Kde nás najdete?

Areál FTVS UK
José Martího 31
162 52 Praha 6

tel: 973 296 111
fax: 973 296 100
info@vojenskyobor.cz

Prohlížet mapu.

Fotogalerie

Vojenské plaváníVojenské plaváníVojenské lezeníVojenské plavání