"Někteří déle sloužící si ověřili jak hluboko pod kůží mají vrostlé vojenské stereotypy řízení a myšlení...Bylo příjemné vypnout ze služebních činností a úkolů a věnovat se sami sobě...Přejeme Vám do další práce stejně spokojené účatníky kurzu jakými jsme byli my."

plk. Ing. Petr BALACHONCEV, náčelník štábu 14. brigády logistické podpory Pardubice

Adventure and teambuilding course

Kurz je určen pro řídící pracovníky na sekcích MO a GŠ, operačních velitelstvích, rektorátu a děkanátech UO, případně samostatné útvary a zařízení resortu obrany, kteří jsou ve funkci náčelník (ředitel) odboru a vyšší, resp. ve funkcíchsrovnatelných.

Nasměrování jednotlivých aktivit a modelových situací předpokládá sestavení skupin z uchazečů, kteří se vzájemně znají a v zaměstnání, alespoň do určité míry, spolupracují. Z tohoto důvodu je nejvhodnější, aby tým (4-8 osob) tvořili vždy uchazeči z jednoho směru, sekce, oddělení, resp. skupiny.

Kurz je zaměřen především na rozvoj spolupráce a komunikace mezi spolupracovníky, nadřízenými a podřízenými navzájem, skupinové soudržnosti, ale také k posílení vztahu k autoritě a loajality k zaměstnavateli.

Obsah kurzu tvoří převážně pohybové aktivity v přírodě, různá cvičení a hry zaměřené na týmové řešení úkolů, vzájemnou podporu a spolupráci mezi členy skupiny, soutěživost, podporu fantazie a tvořivosti k uplatnění netradičních řešení atd. Součástí kurzu jsou rovněž adrenalinové aktivity posilující odvahu a sebedůvěru účastníků.

Očekávaným výsledkem je rozbití zažitých stereotypů v řešení úkolů, zlepšení stylu vedení a pracovního výkonu skupiny, osvojení nových kooperativních dovedností, uplatnění nově nabytých zkušeností v praxi, ale také relaxace a načerpání nových sil netradičním způsobem.

Celková kapacita kurzu je 16 osob.

K získání dalších informací o kurzu včetně informací jak se přihlásit, nás kontaktujte.

Kde nás najdete?

Areál FTVS UK
José Martího 31
162 52 Praha 6

tel: 973 296 111
fax: 973 296 100
info@vojenskyobor.cz

Prohlížet mapu.

Fotogalerie

Vojenské plaváníVojenské plaváníVojenské lezeníVojenské plavání