Výhody pro zájemce o prezenční studium:

 1. Plat.
 2. Ubytování po celou dobu studia zdarma.
 3. Příspěvek na stravování.
 4. Úhrada plateb za odborné kurzy absolvované v průběhu studia.
 5. Výuka anglického jazyka zdarma.
 6. Velký sklad s kvalitním sportovním materiálem k zapůjčení.
 7. Získání řady odborných sportovních kvalifikací.
 8. Špičkovou zdravotní péči zdarma.
 9. Po absolvování získání akademického titulu Magistr (Mgr.) a povýšení do důstojnické hodnosti = kariéra v AČR, PČR, HZS, Celní správě, atd.
 10. Jistotu kvalitní práce a nadprůměrného platového ohodnocení – více zde.
 11. Unikátní vzdělání v ČR – Vojenský obor je jediným pracovištěm vzdělávajícím tělovýchovné pracovníky pro AČR, PČR, HZS a Celní správu.
 12. Diplom Univerzity Karlovy v Praze využitelný i v civilu bez rekvalifikace.

Zajímá Vás, jak se přihlásit, nebo spíše z čeho se skládají přijímací zkoušky?

Jste policista, hasič, celní správce? Výhody pro příslušníky z bezpečnostních složek ČR:

Získejte magisterský titul, povýšení do důstojnické hodnosti, zvyšte si platový stupeň až o několik tříd a dělejte práci, která je Vašim koníčkem! Vše navíc v kombinované formě, tedy dálkově.

Studium vojenské tělovýchovy je určeno pro všechny zájemce, kteří v přijímacím řízení splní podmínky pro studium na UK FTVS ve studijním programu Tělesná výchova a sport, studijním oboru Vojenská tělovýchova. Vojáci a příslušníci bezpečnostních složek ve služebním poměru musí být ke studiu podle platných personálních zásad svého resortu ke studiu zaměstnavatelem vysláni.

Pro kombinovanou formu studia platí stejná pravidla přijetí jako pro prezenční, kromě toho, že uchazeči jsou příslušníky ozbrojených složek ČR a budou svým zaměstnavatelem vyslání ke studiu.

Prezenční studium je určeno především pro zájemce z řad studentů středních škol a gymnázií. Podáním přihlášky na Vojenský obor se zavazují stát se vojákem z povolání, kterým se stanou až v případě úspěšného zvládnutí přijímacího řízení a oznámení o přijetí ke studiu. Poté student nastupuje na 2 měsíční základní vojenskou službu (srpen, září) a 1. října je poté převelen ke studiu na Vojenském oboru při Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze a zahajuje studium v hodnosti svobodník se všemi benefity výše uvedenými.

Za to, že Armáda České republiky poskytuje studentům v průběhu studia uvedené benefity, zaváže se student, že po ukončení studia bude dvojnásobek délky studia pracovat ve službách AČR.Po absolvování oboru vojenská tělovýchova a získání titulu Magistr (Mgr.), jsou studenti povýšení do důstojnické hodnosti poručík, získávají vyšší než průměrný plat a práci v oblasti tělovýchovy a sportu v resortu obrany. V dnešní době, kdy absolventi stěží shání práci, a když, tak za podprůměrné platy, se jedná o velkou výhodu.

Student má právo kdykoliv si své rozhodnutí zůstat v AČR rozmyslet. Vzhledem k velikosti investice, jež do něj každý měsíc AČR vkládá, se na počátku studia zavazuje v případě odchodu před uplynutím stanovené doby (dvojnásobek délky studia), je povinen zaplatit poměrnou část nákladů za každý měsíc svého studia, konkrétně 9 tisíc korun.

Rozšiřující možnosti studia

Absolventi Vojenského oboru mohou stejně jako absolventi všech ostatních studijních oborů v souladu se zákonem o vysokých školách, po splnění podmínek rigorózní zkoušky získat akademický titul doktor filozofie „PhDr.“ nebo podmínek postgraduálního doktorského studia získat vědeckopedagogický titul „Ph.D.“.


Kde nás najdete?

Areál FTVS UK
José Martího 31
162 52 Praha 6

tel: 973 296 111
fax: 973 296 100
info@vojenskyobor.cz

Prohlížet mapu.

Fotogalerie

Vojenské plaváníVojenské plaváníVojenské lezeníVojenské plavání