Vědecko-odborné zaměření katedry

Výzkum a publikační činnost v oboru kinantropologie a biomechaniky do systému služební tělesné výchovy se zaměřením na základní a speciální tělesnou přípravy.

Aplikovaný výzkum ve prospěch optimalizace armádního tělovýchovného procesu a zabezpečení koncepční a normotvorné činnosti vrcholných orgánů tělovýchovy resortu obrany ČR. Teorie, didaktika, systém přípravy a udělování oprávnění instruktorů speciální tělesné přípravy pro AČR.

Spolupráce ve sportovním tréninku a přípravě reprezentačních družstev AČR ve vojenských vícebojích soutěží CISM (Conseil du Sport Militaire – Mezinárodní rada vojenského sportu).

 

Podané žádosti o granty

GAČR –  hlavní řešitel – Vágner, M., spoluřešitel – Kutílek, P. – Fakulta biomedicínského inženýrství), kolektiv – Šťastný, P., Tuffano, JJ., Přívětivý, L., Maleček, J., Sýkora, K., Michalička, V., Oláh, V. registrační číslo – 22-14789S. Vliv používání zádového exoskeletu na neuromuskulární kontrolu, riziko poranění a fyzický výkon po intenzivních a vytrvalostních vojenských úkolech.

GAUK – hlavní řešitel – Oláh, V., vedoucí – Vágner, M. reg. číslo – 62122. Vliv silového tréninku na prediktory poranění dolních končetin po seskoku bez a s nesenou zátěží u vojenského personálu.

 

Články v odborných a impaktovaných časopisech

Boj zblízka

Vagner, M., Cleather, D., Kubovy, P., Hojka, V., & Stastny, P. (2021). Effect of strength training programs on front push kick dynamics and kinematics. Arch Budo, 17(1), 237-251. odkaz

Vagner, M.Olah, V., Cleather, DJ., & Stastny, P. (2021). Evidence-Based Functional Training to Improve Front Push Kick Technique, Speed, and Net Force Production, Strength and Conditioning Journal: pre-print – Volume – Issue – doi: 10.1519/SSC.0000000000000666, odkaz

Vagner, M., Cleather, D., Kubovy, P., Hojka, V., & Stastny, P. (2021). Kinematic Determinants of Front Kick Dynamics Across Different Loading Conditions. Military Medicine, 186(1–2). https://doi.org/10.1093/milmed/usaa542 odkaz

Vagner, M., Malecek, J., Hojka, V., Kubovy, P., & Stastny, P. (2020). A carried military load increases the impact force and time of a front kick but reduces the peak velocity of the hip and shoulder of the kicking leg. Arch Budo16, 69-76. odkaz

Vagner, M., Malecek, J., Tomsovsky, L., Kubovy, P., Levitova, A., & Stastny, P. (2019). Isokinetic Strength of Rotators, Flexors and Hip Extensors is Strongly Related to Front Kick Dynamics in Military Professionals. Journal of human kinetics68(1), 145-155. odkaz

Martinkova, I., Parry, J., & Vagner, M. (2019). The contribution of martial arts to moral development. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology19(1), 1-8. odkaz

Vagner, M., Tomsovsky, L., Tufano, J. J., Kubovy, P., & Jelen, K. (2018). The effect of military boots on front kick dynamics. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, Vol. 54, 2–2018, 121-129. odkaz

Vagner, M., Thiel, D., Jelen, K.., Tomsovsky, L., Kubovy, P., & Tufano, J.J. (2018). Wearing ballistic and weighted vests increases front kick forces. Arch Budo, 14 odkaz

Martínková, I., & Vágner, M. (2010). Terminologické vymezení bojových aktivit v oblasti kinantropologie. Česká kinantropologie14(1), 29-38.

Vágner, M. (2011). Využití vícerozměrného škálování a motorických testů pro hodnocení a výběr vojáků do kurzů boje zblízka. Česká kinantropologie.

Vágner, M. (2009). Predikce úspěšnosti osvojení technik sebeobrany během pětidenního kurzu boje zblízka. Česká kinantropologie.

 

Vojenské lezení

Michalička, V., Telvák, R. Friction knots – their strength under static load. Journal of outdoor activities. 14(1-2), 2020.

Michalička, V., Oláh, V. & Kučera, V. (2021). Impact forces at improvised via ferrata . Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi , 4 (2) , 60-69 . DOI: 10.36415/dagcilik.1028991 odkaz

 

Přesuny na sněhu a ledu

Roubik, K., Sykora, K., Sieger, L. et al. Perlite is a suitable model material for experiments investigating breathing in high density snow. Sci Rep 12, 2070 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-06015-y

Roubik, K., Walzel, S., Horakova, L., Refalo, A., Sykora, K., Ort, V., & Sieger, L. (2020). Materials suitable to simulate snow during breathing experiments for avalanche survival research. Lékař a technika-Clinician and Technology50(1), 32-39. odkaz

Horáková, L., Sýkora, K., Sieger, L., & Roubík, K. (2019). Breathing Experiments into the Simulated Avalanche Snow: Medical and Technical Issues of the Outdoor Breathing Trials. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 (pp. 711-717). Springer, Singapore. odkaz

Roubík, K., Sieger, L., & Sykora, K. (2015). Work of breathing into snow in the presence versus absence of an artificial air pocket affects hypoxia and hypercapnia of a victim covered with avalanche snow: a randomized double blind crossover study. PloS one10(12), e0144332. odkaz

Sýkora, K., Mašek, M., Michalička, V., & Suchý, J. (2014). Patophysiology of Snow avalanche Death. Journal of Outdoor Activities, 8(1). odkaz

Sýkora, K., Michalička, V., & Dlouhý, R. (2015). Airbag backpacks–Active avalanche protection. Journal of Outdoor Activities9(1). odkaz

Mašek, M., Sýkora, K., & Suchý, J. Transfers in winter condition in selected armies and in the army of the Czech republic. Motor Tests For Admitting Students Branch Outdoor Activities, Volume 5, 2011, p. 74.

 

Vojenské plavání

Thiel, D., & Sýkora, K. (2016). Porovnání tepové frekvence ve vodním prostředí a na suchu. Tělesná kultura39(2), 94-100. doi: 10.5507/tk.2016.008. odkaz

 

Střelecká příprava

Vágner, M., Bílek, Z., Sýkora, K., Michalička, V., Přívětivý, L., Fiala, M., Maszczyk, A., & Stastny, P. (2021). Holographic Sight Improves the Static Shooting Accuracy and Vertical Sway Precision During High-Intensity Dynamic Action in the Police Task Force, Motor Control, 25(4), 541-552. Retrieved Jul 28, 2021, from https://journals.humankinetics.com/view/journals/mcj/aop/article-10.1123-mc.2021-0018/article-10.1123-mc.2021-0018.xml

 

Fyzická příprava

Michalicka, V., & Pohnan, R. (2019). Brain energetic demands during cognitive activities in relation to aerobic load. Mil. Med. Sci. Lett. 88(4), 159-165. odkaz

Přívětivý, L. (2011). Contribution of the international military sport council to the organization of top sport events and to professional readiness of soldiers. ACC Journal. odkaz

Privetivy, L. (2017). Physical fitness of population as a risk factor of military recruitment. Journal of Science and Medicine in Sport20, S79. odkaz

Soumarová, J., Gerych, D., Oberman, Č., & Přívětivý, L. Vývoj tělesné připravenosti vojáků během základního výcviku v Armádě České republiky Development of soldiers ‘physical preparedness during basic training in the Czech army. odkaz

Přívětivý, L. (2006). Tělesná zdatnost a ženy v Armádě České republiky. Vojenské rozhledy, 162-164.

 

Aplikovaný výzkum

Leova, Lydie, Slavka Cubanova, Patrik Kutilek, Petr Volf, Jan Hejda, Jan Hybl, Petr Stastny, Michal Vagner, and Vaclav Krivanek. „Current State and Design Recommendations of Exoskeletons of Lower Limbs in Military Applications. (2022). “ In International Conference on Modelling and Simulation for Autonomous Systems, pp. 452-463. Springer, Cham. odkaz

Kde nás najdete?

Areál FTVS UK
José Martího 31
162 52 Praha 6

tel: 973 296 111
fax: 973 296 100
info@vojenskyobor.cz

Prohlížet mapu.

Fotogalerie

Vojenské plaváníVojenské plaváníVojenské lezeníVojenské plavání