Vědecko-odborné zaměření katedry

Diagnostika pohybových činností a optimalizace fyzické přípravy se zaměřením na provádění, výkon a udržitelnost ve služebních činnostech vojáka s aplikací do vševojskového výcviku a služební tělesné výchovy. Konkrétně je výzkum zaměřen na optimalizaci specifických vojenských pohybových činností v boji zblízka, vojenském lezení, přesunech v různých klimatických a geografických podmínkách, vojenském plavání a na programy fyzického rozvoje, udržení, regeneraci včetně zdravotní tělesné způsobilosti pro výkon vojáka. Konkrétní doporučení jsou aplikovány na základě diagnostických nástrojů v oboru biomechaniky, sportovního tréninku, fyziologie zátěže a zdravotní tělovýchovy.

V oblasti řízení armádní tělovýchovy je výzkum zaměřen na vytváření a normování kontrolních a profesních motorických testů v resortu Ministerstva obrany, pedagogiku a didaktiku armádní pohybové přípravy a periodizaci tělovýchovných programů pro řízení individuální, skupinové i hromadné formy výcviku se zaměřením na základní, speciální a zdravotní připravenost vojáka.

Pro dosažení optimálních výstupů je v oblasti vědy navázána úzká spolupráce s Univerzitou obrany, výzkumným střediskem CASRI a Armádním sportovním centrem DUKLA. V oblasti mezinárodní spolupráce je pozornost zaměřena především na reprezentační družstva resortu Ministerstva obrany ve vojenských vícebojích v rámci organizace CISM (Conseil International du Sport Militaire – Mezinárodní rada vojenského sportu) a leteckého pětiboje (Aeronautical Pentathlon).

 

Abstrakty z konferencí

Vagner M, Malecek J, Olah V, Privetivy L, Beranek V, Stastny P. Comparison of strikes and front kick from an inverse dynamic’s perspective and their protective benefit from a view of possible damage to the striking surface of the hand at the military personnel. 6th International Congress on Soldiers’ Physical Performance (ICSPP), London, United Kingdom, September 2023

Malecek J, Omcirk D, Padecky J, Bendova Z, Skalova K, Kolar D, Privetivy LSykora KVagner M, Tufano JJ. Effect of total sleep deprivation and ammonia inhalants on reaction time in military personnel. Oral presentation, 6th International Congress on Soldiers’ Physical Performance (ICSPP), London, United Kingdom, September 2023

Malecek J, Vagner M, Tomsovsky L, Kubovy P, Stastny P. Isokinetic strength of rotators, flexors and hip extensors is related to front kick impact force in military professionals. 5th International Congress on Soldiers’ Physical Performance (ICSPP), Quebec, Canada, February 2020

Olah V, Sykora K, Sprinz M, Malecek J, Vagner M, Michalicka V, Privetivy L. Effects of load carriage on physiological determinants during ski-mountaineering in military personnel. Mountain Battlefield – Experiences and Perspectives Science Conference, Szklarska Poreba, POL, October 2021

Malecek J, Omcirk D, Padecky J, Bendova Z, Skalova K, Kolar D, Privetivy L, Sykora K, Vagner M, Tufano JJ. Effect of total sleep deprivation and ammonia inhalants on handgun shooting accuracy in military personnel. National Strength and Conditioning Association (NSCA) Annual Conference, New Orleans, Louisiana, USA, July 2022.

Malecek J, Omcirk D, Padecky J, Bendova Z, Skalova K, Kolar D, Privetivy L, Sykora K, Vagner M, Tufano JJ. Effect of total sleep deprivation and ammonia inhalants on countermovement jump performance in military personnel. National Strength and Conditioning Association (NSCA) Annual Conference, New Orleans, Louisiana, USA, July 2022.

 

Podané žádosti o granty

GAČR –  hlavní řešitel – Vágner, M., spoluřešitel – Kutílek, P. – Fakulta biomedicínského inženýrství), kolektiv – Šťastný, P., Tuffano, JJ., Přívětivý, L., Maleček, J., Sýkora, K., Michalička, V., Oláh, V. registrační číslo – 22-14789S. Vliv používání zádového exoskeletu na neuromuskulární kontrolu, riziko poranění a fyzický výkon po intenzivních a vytrvalostních vojenských úkolech.

GAUK – hlavní řešitel – Oláh, V., vedoucí – Vágner, M. reg. číslo – 62122. Vliv silového tréninku na prediktory poranění dolních končetin po seskoku bez a s nesenou zátěží u vojenského personálu.

 

Články v odborných a impaktovaných časopisech

Boj zblízka

Vagner M, Cleather DJ, Olah V, Vacek J, Stastny P. A Systematic Review of Dynamic Forces and Kinematic Indicators of Front and Roundhouse Kicks across Varied Conditions and Participant Experience. Sports. 2023; 11(8):141. https://doi.org/10.3390/sports11080141

Vagner, M, Cleather, DJ., Kubový, P, Hojka, V, & Stastny, P. (2023). Principal Component Analysis can Be Used to Discriminate Between Elite and Sub-Elite Kicking Performance. Motor Control. Advance online publication. https://doi.org/10.1123/mc.2022-0073.

Vagner, M.Olah, V., Cleather, DJ., & Stastny, P. (2022). Evidence-Based Functional Training to Improve Front Push Kick Technique, Speed, and Net Force Production, Strength and Conditioning Journal: pre-print – Volume – Issue – doi: 10.1519/SSC.0000000000000666, odkaz

Vagner, M., Cleather, D., Kubovy, P., Hojka, V., & Stastny, P. (2021). Effect of strength training programs on front push kick dynamics and kinematics. Arch Budo, 17(1), 237-251. odkaz

Vagner, M., Cleather, D., Kubovy, P., Hojka, V., & Stastny, P. (2021). Kinematic Determinants of Front Kick Dynamics Across Different Loading Conditions. Military Medicine, 186(1–2). https://doi.org/10.1093/milmed/usaa542 odkaz

Vagner, M., Malecek, J., Hojka, V., Kubovy, P., & Stastny, P. (2020). A carried military load increases the impact force and time of a front kick but reduces the peak velocity of the hip and shoulder of the kicking leg. Arch Budo16, 69-76. odkaz

Vagner, M., Malecek, J., Tomsovsky, L., Kubovy, P., Levitova, A., & Stastny, P. (2019). Isokinetic Strength of Rotators, Flexors and Hip Extensors is Strongly Related to Front Kick Dynamics in Military Professionals. Journal of human kinetics68(1), 145-155. odkaz

Martinkova, I., Parry, J., & Vagner, M. (2019). The contribution of martial arts to moral development. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology19(1), 1-8. odkaz

Vagner, M., Tomsovsky, L., Tufano, J. J., Kubovy, P., & Jelen, K. (2018). The effect of military boots on front kick dynamics. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, Vol. 54, 2–2018, 121-129. odkaz

Vagner, M., Thiel, D., Jelen, K.., Tomsovsky, L., Kubovy, P., & Tufano, J.J. (2018). Wearing ballistic and weighted vests increases front kick forces. Arch Budo, 14 odkaz

Martínková, I., & Vágner, M. (2010). Terminologické vymezení bojových aktivit v oblasti kinantropologie. Česká kinantropologie14(1), 29-38.

Vágner, M. (2011). Využití vícerozměrného škálování a motorických testů pro hodnocení a výběr vojáků do kurzů boje zblízka. Česká kinantropologie.

Vágner, M. (2009). Predikce úspěšnosti osvojení technik sebeobrany během pětidenního kurzu boje zblízka. Česká kinantropologie.

 

Vojenské lezení

Michalička, V., Telvák, R. Friction knots – their strength under static load. Journal of outdoor activities. 14(1-2), 2020.

Michalička, V., Oláh, V. & Kučera, V. (2021). Impact forces at improvised via ferrata . Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi , 4 (2) , 60-69 . DOI: 10.36415/dagcilik.1028991 odkaz

 

Přesuny na sněhu a ledu

Roubik, K., Sykora, K., Sieger, L. et al. Perlite is a suitable model material for experiments investigating breathing in high density snow. Sci Rep 12, 2070 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-06015-y

Roubik, K., Walzel, S., Horakova, L., Refalo, A., Sykora, K., Ort, V., & Sieger, L. (2020). Materials suitable to simulate snow during breathing experiments for avalanche survival research. Lékař a technika-Clinician and Technology50(1), 32-39. odkaz

Horáková, L., Sýkora, K., Sieger, L., & Roubík, K. (2019). Breathing Experiments into the Simulated Avalanche Snow: Medical and Technical Issues of the Outdoor Breathing Trials. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 (pp. 711-717). Springer, Singapore. odkaz

Roubík, K., Sieger, L., & Sykora, K. (2015). Work of breathing into snow in the presence versus absence of an artificial air pocket affects hypoxia and hypercapnia of a victim covered with avalanche snow: a randomized double blind crossover study. PloS one10(12), e0144332. odkaz

Sýkora, K., Mašek, M., Michalička, V., & Suchý, J. (2014). Patophysiology of Snow avalanche Death. Journal of Outdoor Activities, 8(1). odkaz

Sýkora, K., Michalička, V., & Dlouhý, R. (2015). Airbag backpacks–Active avalanche protection. Journal of Outdoor Activities9(1). odkaz

Mašek, M., Sýkora, K., & Suchý, J. Transfers in winter condition in selected armies and in the army of the Czech republic. Motor Tests For Admitting Students Branch Outdoor Activities, Volume 5, 2011, p. 74.

Mašek, M., Sieger, L. Přežití pod sněhovou lavinou. Česká Kinantropologie 2011, Vol. 15, č. 2, s. 33-41

 

Vojenské plavání

Thiel, D., & Sýkora, K. (2016). Porovnání tepové frekvence ve vodním prostředí a na suchu. Tělesná kultura39(2), 94-100. doi: 10.5507/tk.2016.008. odkaz 

Mašek, M., Bartůňková, S., Šteffl, M., Suchý, J. Scuba Diving: Reactivity Of Breathing Gases, Journal Of Outdoor Activities  Vol. 7, No. 1/2013, p. 40-47

 

Střelecká příprava

Malecek J, Omcirk D, Didek Z, Michalicka V, Sykora K, Vagner M, Privetivy L, Trebicky V, Vetrovsky T, Tufano JJ. Test-retest reliability of two different laser-based protocols to assess handgun shooting accuracy in military personnel. BMJ Mil Health. 2023 Jun 20. odkaz

Vágner, M., Bílek, Z., Sýkora, K., Michalička, V., Přívětivý, L., Fiala, M., Maszczyk, A., & Stastny, P. (2021). Holographic Sight Improves the Static Shooting Accuracy and Vertical Sway Precision During High-Intensity Dynamic Action in the Police Task Force, Motor Control, 25(4), 541-552. Retrieved Jul 28, 2021, from https://journals.humankinetics.com/view/journals/mcj/aop/article-10.1123-mc.2021-0018/article-10.1123-mc.2021-0018.xml

 

Fyzická příprava

Šimsa J., Kinkorová I., Sýkora K. Účinky jednorázového užití betaalaninu na výkon při krátkodobé vysoce intenzivní zátěži.  Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, 2022, 128-134. ISSN 2695-057X. odkaz

Michalicka, V., & Pohnan, R. (2019). Brain energetic demands during cognitive activities in relation to aerobic load. Mil. Med. Sci. Lett. 88(4), 159-165. odkaz

Přívětivý, L. (2011). Contribution of the international military sport council to the organization of top sport events and to professional readiness of soldiers. ACC Journal. odkaz

Privetivy, L. (2017). Physical fitness of population as a risk factor of military recruitment. Journal of Science and Medicine in Sport20, S79. odkaz

Soumarová, J., Gerych, D., Oberman, Č., & Přívětivý, L. Vývoj tělesné připravenosti vojáků během základního výcviku v Armádě České republiky Development of soldiers ‘physical preparedness during basic training in the Czech army. odkaz

Přívětivý, L. (2006). Tělesná zdatnost a ženy v Armádě České republiky. Vojenské rozhledy, 162-164.

 

Spánková deprivace v souvislosti s fyzickou přípravou

Jan Maleček, Dan Omcirk, Kateřina Skálová, Jan Pádecký, Martin Tino Janikov, Michael Obrtel, Michal Jonáš, David Kolář, Vladimír Michalička, Karel Sýkora, Michal Vágner, Lubomír Přívětivý, Tomáš Větrovský, Zdeňka Bendová, Vít Třebický, James J Tufano. Effects of 36 hours of sleep deprivation on military-related tasks: Can ammonium inhalants maintain performance? Plos one. 2023 Nov 15;18(11):e0293804. odkaz

 

Výzkumná spolupráce

Leova, Lydie, Slavka Cubanova, Patrik Kutilek, Petr Volf, Jan Hejda, Jan Hybl, Petr Stastny, Michal Vagner, and Vaclav Krivanek. „Current State and Design Recommendations of Exoskeletons of Lower Limbs in Military Applications. (2022). “ In International Conference on Modelling and Simulation for Autonomous Systems, pp. 452-463. Springer, Cham. odkaz

Šteffl, M., Mašek, M., Petr, M., Bunc, V., Heller, J., Vaňkova, H., Musálek, M., Kohlíková, E., Holmerová, I. Appropriateness Of Five Measures Proposed By Ewgsop For Diagnosing Sarcopenia In Clinical Practice Among The Elderly Living At The Senior Centre In Blansko, Czech Republic – A Case Study. The Journal Of Aging Research And Clinical Practice, Vol. 2, No. 2/2013, p. 221-225 odkaz

Stastny P, Musalek M, Roczniok R, Cleather D, Novak D, Vagner M. Testing distance characteristics and reference values for ice-hockey straight sprint speed and acceleration. A systematic review and meta-analyses. Biology of Sport. 2023, 40, 3, pp. 899-918. doi:10.5114/biolsport.2023.122479 odkaz

Vacek, J., Vagner, M., Cleather, D. J., & Stastny, P. A Systematic Review of Spatial Differences of the Ball Impact within the Serve Type at Professional and Junior Tennis Players. Applied Sciences, 2023, 13(6), 3586. odkaz

Kde nás najdete?

Areál FTVS UK
José Martího 31
162 52 Praha 6

tel: 973 296 111
fax: 973 296 100
info@vojenskyobor.cz

Prohlížet mapu.

Fotogalerie

Vojenské plaváníVojenské plaváníVojenské lezeníVojenské plavání