Vystrojení

Po nástupu na Vojenský obor jsou studenti bezplatně vystrojeni stejnokrojovými součástkami dle norem přiznaných vojákům z povolání. Doplňování a obměna výstrojních součástek je rovněž prováděna bezplatně formou odběrový​ch poukázek, které studenti každoročně uplatňují ve středisku naturálního odívání.

Víc​e o výstroji, stejnokrojích a hodnostním značení se dočtete zde.

Kde nás najdete?

Areál FTVS UK
José Martího 31
162 52 Praha 6

tel: 973 296 111
fax: 973 296 100
info@vojenskyobor.cz

Prohlížet mapu.

Fotogalerie

Vojenské plaváníVojenské plaváníVojenské lezeníVojenské plavání