plk. gšt. doc. PaedDr. Lubomír PŘÍVĚTIVÝ, CSc.

 

telefon:            973 296 101

kancelář č.:      D 014

e-mail:              privetivy@ftvs.cuni.cz

konzultační hodiny: pondělí a středa 10:00 – 12:00

 

Stručný životopis:        

 • 1996 dosud Náčelník vojenského oboru, vedoucí katedry vojenské tělovýchovy při FTVS UK Praha.
 • 1994 vedoucí katedry TVaS na VVŠ PV ve Vyškově;
 • 1987 voják z povolání, odborný asistent katedry TVaS na VVŠ PV ve Vyškově;
 • 1986 učitel tělesné výchovy na gymnáziu v Jihlavě;
 • 1984 absolvent PedF JEP v Brně;

Pedagogické zaměření

 • Teorie a didaktika tělesné výchovy v AČR
 • Sportovní trénink
 • Aplikace nových vědeckých, teoretických i empirických poznatků do výuky.
 • Koncepce a koordinace rozvoje speciální tělesné přípravy ve výcviku AČR.
 • Konstituování a organizace reprezentace AČR pro vojenské víceboje včetně CISM s důrazem na vojenský pětiboj.

Vědecká a publikační činnost:

 • Sledování účinnosti tréninkového procesu družstev dorostu v basketbalu. Brno, 1984. 79 s. Diplomová práce na Pedagogické fakultě UJEP na katedře tělesné výchovy a sportu. Vedoucí diplomové práce Michal Charvát.
 • Rigorózní zkouška na PedF UJEP Brno ve studijním oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, teorie vyučování tělesné výchově, 1987.
 • Disertační řízení na FTVS UK ve vědním oboru 75-02-9 teorie vyučování tělesné výchově, 1993.
 • Řešení vědeckých úkolů vnitřní grantové agentury (VVŠ PV Vyškov) a projektu obranného výzkumu.
 • Studijní literatura pro studenty z oblasti vojenské tělovýchovy.
 • odborné články ve vojenských a civilních časopisech, příspěvky a vystoupení na národních a mezinárodních konferencích v ČR a v zahraničí.

Vedení bakalářských a diplomových prací

Další znalosti:

 • Trenérská licence B pro basketbal, 1988
 • Mezinárodní vojenský kurs Pohyb v horském prostředí – zima, skála, led – Jägerschule, Saalfelden, Rakousko, 2000
 • Jazyková kvalifikace (AJ) podle standardů NATO, 2002, 3. stupeň
 • Jazyková kvalifikace (NJ) podle standardů NATO, 2003, 3. stupeň
 • Štábní kurz, 2004
 • Kurz generálního štábu, 2016
 • Člen sportovní komise Mezinárodní rady vojenského sportu (CISM – Conseil International du Sport Militaire) pro vojenský pětiboj, 2008 – dosud
 • Zástupce AČR v CISM, 2015 – dosud

Zájmy:

 • Sportovní hry
 • Outdoorové pohybové aktivity
 • Vojenské víceboje

Kde nás najdete?

Areál FTVS UK
José Martího 31
162 52 Praha 6

tel: 973 296 111
fax: 973 296 100
info@vojenskyobor.cz

Prohlížet mapu.

Fotogalerie

Vojenské plaváníVojenské plaváníVojenské lezeníVojenské plavání