Výuka boje zblízka je koncipována do dvou výukových předmětů z nichž jeden „Základy speciální tělesné přípravy“ probíhá formou výcvikových hodin v úpolové tělocvičně  v průběhu jednotlivých semestrů a druhý „Speciální tělesná příprava“ je veden formou kurzů. Výuka v kurzech navazuje na pravidelně vedenou výuku v rámci semestrální výuky.

V průběhu celého studia absolvují studenti 4 kurzy boje zblízka. Zařazení kurzů je zpravidla situováno na konec druhého semestru jednotlivých ročníků.

Boj zblízka – I

Výuka se skládá z nácviku základních technik boje zblízka (pády, postoje a pohyb v postojích, údery, kryty, kopy, páky, přehozy, porazy). Navazující výuka obsahuje sebeobranné techniky beze zbraně proti úderům a kopům. Součástí výuky je i boj na zemi, a to především zaujímaní pozic na zemi, pohyb na zemi a zaujímání obranných pozic.

Teoretická výuka je zaměřena především na základní vzhled do bojových aktivit a historii boje zblízka.

Boj zblízka – II

Výuka se skládá z opakování dovedností z kurzu boje zblízka – I a nácviku nových dovedností. Hlavní pozornost je v kurzu zaměřena na výuku sebeobranných technik proti úderům a kopům, proti držení a škrcení zepředu a zezadu. V boji na zemi jsou procvičovány témata související s zaujímáním pozic, vychýlením protivníka z pozice a na techniky škrcení a rdoušení.

Teoretická výuka v kurzu pojednává o základních vitálních a zranitelných místech na lidském těle, úderových plochách vztahujících se k výcviku boje zblízka, terminologii a charakteristice základních technik I. stupně, výstroji vojáka v souvislosti s technikami boje zblízka, motorickém učení v souvislosti s osvojením technik boje zblízka.

Boj zblízka – III

Praktická výuka zahrnuje opakování  technik  předešlé výuky a nácvik nových technik se soustředí především na boj s ozbrojeným útočníkem tyčovitým předmětem. Do výcviku jsou zařazeny i techniky boje zblízka využitelné pro bezpečnostní složky (techniky odvádění, poutání, bezpečného rozpoutání apod.).

Teoretická výuka v kurzu se zaměřuje na terminologii jednotlivých technik boje zblízka, metodický popis jednotlivých tematických částí boje zblízka, rozdělení a využití tyčovitých zbraní, způsoby použití improvizovaných  zbraní a zákony související s použitím boje zblízka.

Boj zblízka – IV (Instruktorský kurz)

Výuka pojednává o koncepci a systému výcviku boje zblízka v AČR, dále zahrnuje vedení výcvikové hodiny v tělovýchově, vedení výcvikové hodiny boje zblízka v armádním prostředí, metody nácviku a zdokonalujícího výcviku boje zblízka, základy první pomoci při úrazech, rozvoj pohybové výkonnosti s aplikací do tréninku boje zblízka, základy obecné psychologie, psychologie sportu a psychologie odolnosti, způsoby přípravy organismu k výkonu, podstatu strečinkových cvičení v aplikaci do sebeobrany, způsoby návratu organismu do klidových hodnot, způsoby regenerace organismu, rozdělení a využití zbraní v boji zblízka, výstroj vojáka v souvislosti s technikami boje zblízka., způsoby výroby improvizovaných zbraní.

Praktická část je zaměřena na zautomatizování techniky proti ozbrojenému protivníkovi nožem a navazuje tak na výcvik v předmětu „Základy speciální tělesné přípravy“ v 1. ročníku Mgr. studia, kde je výcvik boje zblízka zaměřen především na boj nožem.

Celkově výuka v kurzu shrnuje veškeré techniky prvního stupně boje zblízka včetně využití didaktických metod, forem a stylů při vedení výcviku boje zblízka. Při výuce je kladen důraz na technické provedení a následné vysvětlení didaktické provázanosti při nácviku a výcviku vojáků různé úrovně vycvičenosti. Vedle teoretických a praktických poznatků jsou do výcviku zahrnuty i způsoby prezentace výcviku boje zblízka před veřejností.

Závěrečný výstupem z kurzu je splnění požadavků k udělení instruktorského osvědčení pro vedení výcviku boje zblízka 1. stupně s působností v rezortu Ministerstva Obrany.

 

 

Kde nás najdete?

Areál FTVS UK
José Martího 31
162 52 Praha 6

tel: 973 296 111
fax: 973 296 100
info@vojenskyobor.cz

Prohlížet mapu.

Fotogalerie

Vojenské plaváníVojenské plaváníVojenské lezeníVojenské plavání