Výuka Přesunů na sněhu a ledu je koncipována do dvou výukových předmětů, z nichž jeden „Základy speciální tělesné přípravy“ probíhá formou teoretické výuky v průběhu jednotlivých semestrů a druhý „Speciální tělesná příprava“ je veden formou kurzů. Jedná se konkrétně o kurz Přesunů na sněhu a ledu I a kurz Přesunů na sněhu a ledu II.

Přesuny na sněhu a ledu – I

Výuka se skládá z teoretických znalostí zabývajících se používaným materiálem, nebezpečím při pohybu  v zimním horském terénu a základními znalostmi první pomoci. Praktický výcvik je veden k seznámení a nácviku základních technik pro pohyb v horském zasněženém terénu na lyžích a sněžnicích, sjíždění a zatáčení na lyžích ve volném terénu, základy orientace v horském terénu, přenocování ve zbudovaném bivaku, vyhledávání zasypaného apod.

Přesuny na sněhu a ledu – II (Instruktorský kurz)

Výuka pojednává o koncepci a systému výcviku přesunů na sněhu a ledu v AČR, dále zahrnuje plánování a přípravu přesunu, znalosti možných rizik při přesunech v zimním horském terénu, formální náležitosti pro organizaci kurzu apod.

Praktická část je zaměřena na vedení přesunu v zimním horském terénu, řízení záchranných prací, vyhodnocování rizik při samotném přesunu apod. Závěrečným výstupem je přezkoušení z teoretických znalostí a praktických dovedností. V případě úspěšného splnění požadavků dochází k udělení instruktorského osvědčení přesunů na sněhu a ledu s působností v Rezortu MO.

Závěrečný výstupem z kurzu je splnění požadavků k udělení instruktorského osvědčení v přesunech na sněhu a ledu s působností v rezortu Ministerstva Obrany.

Kde nás najdete?

Areál FTVS UK
José Martího 31
162 52 Praha 6

tel: 973 296 111
fax: 973 296 100
info@vojenskyobor.cz

Prohlížet mapu.

Fotogalerie

Vojenské plaváníVojenské plaváníVojenské lezeníVojenské plavání