Výuka Vojenského plavání je koncipována do dvou výukových předmětů, z nichž jeden „Základy speciální tělesné přípravy“ probíhá formou teoretické výuky v průběhu jednotlivých semestrů a druhý „Speciální tělesná příprava“ je veden formou kurzů. Jedná se konkrétně o kurz Vojenského plavání I a kurz Vojenského plavání II.

Vojenské plavání – I

Výuka se skládá z teoretických znalostí zabývajících se používaným materiálem, základy hydrologie, zásadami překonávání vodních překážek a základními znalostmi první pomoci. Praktický výcvik je veden k seznámení a nácviku základních technik pro překonávání vodních ploch a toků, používání individuálních nadlehčovacích prostředků, plavání za ztížených podmínek, skryté plavání apod.

Vojenské plavání – II (Instruktorský kurz)

Výuka pojednává o koncepci a systému výcviku vojenského plavání v AČR, metodiku nácviku a výcviku technik ve vojenském plavání, organizaci výcviku ve vojenském plavání, znalosti možných rizik, formální náležitosti pro organizaci kurzu apod.

Praktická část je zaměřena na vedení výcvikových hodin vojenského plavání, záchranu tonoucích, ovládání plavidel apod.

Závěrečný výstupem z kurzu je splnění požadavků k udělení instruktorského osvědčení pro vedení výcviku Vojenského plavání s působností v rezortu Ministerstva Obrany.

Kde nás najdete?

Areál FTVS UK
José Martího 31
162 52 Praha 6

tel: 973 296 111
fax: 973 296 100
info@vojenskyobor.cz

Prohlížet mapu.

Fotogalerie

Vojenské plaváníVojenské plaváníVojenské lezeníVojenské plavání