Vědecko-odborné zaměření katedry

Rozpracovávání teoretických základů kinantropologie do systému služební tělesné výchovy a didaktiky základní a speciální tělesné přípravy.

Aplikovaný výzkum ve prospěch optimalizace armádního tělovýchovného procesu a zabezpečení koncepční a normotvorné činnosti vrcholných orgánů tělovýchovy resortu obrany ČR. Teorie, didaktika, systém přípravy a udělování oprávnění instruktorů speciální tělesné přípravy pro AČR.

Spolupráce ve sportovním tréninku a přípravě reprezentačních družstev AČR ve vojenských vícebojích soutěží CISM (Conseil du Sport Militaire – Mezinárodní rada vojenského sportu).

Kde nás najdete?

Areál FTVS UK
José Martího 31
162 52 Praha 6

tel: 973 296 111
fax: 973 296 100
info@vojenskyobor.cz

Prohlížet mapu.

Fotogalerie

Vojenské plaváníVojenské lezeníVojenské plaváníVojenské plavání