pplk. PhDr. Michal VÁGNER, Ph.D.

 

Michal Vágner

Michal Vágner

Stručný vojenský životopis

 • 2015 Starší odborný asistent skupiny vzdělávání VO FTVS
 • 2009 vedoucí oddělení skupiny speciální tělesné přípravy VO FTVS UK
 • 2005 asistent skupiny speciální tělesné přípravy, informační a metodické VO FTVS UK
 • 2004 náčelník tělovýchovy ve 131. smdo v Pardubicích
 • 2000 prezenční studium VO FTVS UK
 • 1997 voják z povolání (starší učitel – instruktor speciální tělesné přípravy), (kombinované studium na STŠ MO v Moravské Třebové)
 • 1996 voják v další službě (velitel družstva, velitel čety)
 • 1995 základní vojenská služba

Pedagogická činnost

 • teorie a didaktika tělesné výchovy v AČR v oblasti speciální tělesné přípravy se zaměřením na boj zblízka;
 • teorie a didaktika tělesné výchovy v AČR v oblasti kondiční přípravy;
 • vedoucí instruktor speciální tělesné přípravy v AČR pro boj zblízka;
 • koncepce a metodika výcviku boje zblízka v AČR;
 • tvorba učebních pomůcek ke speciální tělesné přípravě v oblasti boje zblízka s celoarmádní působností;
 • tvorba učebních pomůcek k rozvoji všeobecné pohybové výkonnosti v armádním prostředí;
 • tvorba učebních pomůcek v oblasti kondiční přípravy.

Vědecká a publikační činnost

Vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací

Další znalosti

 • testování a diagnostika pohybových schopností a dovedností;
 • teorie struktury pohybového výkonu k modifikaci výcviku ve speciální tělesné přípravě;
 • biomechanický rozbor pohybových dovedností;
 • hardware a software v oblasti výpočetní techniky;
 • 3. dan Musado MCS

Zájmy

 • Musado MCS;
 • kondiční trénink;
 • lední hokej;
 • tenis;
 • výpočetní technika.

Kde nás najdete?

Areál FTVS UK
José Martího 31
162 52 Praha 6

tel: 973 296 111
fax: 973 296 100
info@vojenskyobor.cz

Prohlížet mapu.

Fotogalerie

Vojenské plaváníVojenské plaváníVojenské lezeníVojenské plavání