pplk. PhDr. Michal VÁGNER, PhD.

 

Michal Vágner

Michal Vágner

Stručný životopis:

 • 1995 základní vojenská služba;
 • 1996 voják v další službě (velitel družstva, velitel čety);
 • 1997 voják z povolání (starší učitel – instruktor speciální tělesné přípravy), (kombinované studium na STŠ MO v Moravské Třebové);
 • 2000 prezenční studium VO FTVS UK;
 • 2002 seminář boje zblízka ve SRN se zakladatelem Musado MCS H. Grudzenskim (získání 1. Danu Musado MCS);
 • 2004 vedoucí instruktor boje zblízka v AČR;
 • 2004 náčelník tělovýchovy ve 131. smdo v Pardubicích;
 • 2005 asistent skupiny speciální tělesné přípravy, informační a metodické VO FTVS UK;
 • 2009 vedoucí oddělení skupiny speciální tělesné přípravy VO FTVS UK;
 • 2015 Asistent Skupiny vzdělávání VO FTVS;

Pedagogická činnost:

 • teorie a didaktika tělesné výchovy v AČR v oblasti speciální tělesné přípravy se zaměřením na boj zblízka;
 • vedoucí instruktor speciální tělesné přípravy v AČR pro boj zblízka;
 • koncepce a metodika výcviku boje zblízka v AČR;
 • tvorba pomůcek ke speciální tělesné přípravě v oblasti boje zblízka s celoarmádní působností;
 • vedení sebeobrany u policejních a ozbrojených složek.
 • tvorba pomůcek k rozvoji všeobecné pohybové výkonnosti v armádním prostředí;
 • využití dosavadní znalosti teorie struktury pohybového výkonu k modifikaci výcviku ve speciální tělesné přípravě;

Vědecká a publikační činnost:

 • Vágner, M. Efektivita výcvikových metod v kurzech boje zblízka Armády české republiky, Praha, 2004, 109s., Diplomová práce na Fakultě tělesné výchovy a sportu University Karlovy.
 • řešení vědeckých úkolů projektu obranného výzkumu;
 • 2004 postgraduální studium na UK FTVS, studijní obor kinantropologie (zaměření – motodiagnostika a motometrie).
 • Vágner, M. (2007). Predikce úspěšnosti osvojení technik sebeobrany v pětidenním kurzu boje zblízka. česká kinantropologie, 1, 81-92.
 • Vágner, M.(2008). K teorii boje zblízka. Praha: Karolinum, 178 s.
 • Vágner, M. a kol. (2008). Výukové DVD a multimediální učebnice 1. stupně boje zblízka. Praha: AWT s r.o./ X-treme video.
 • Vágner, M. a kol. (2009). Výukové DVD a multimediální učebnice 2. stupně boje zblízka. Praha: AWT s r.o./ X-treme video.
 • Vágner, M. (2009). Využití vícerozměrného škálování při návrhu škály k hodnocení technik boje zblízka. česká kinantropologie, 2, 84-99.
 • Martínková, I, &Vágner, M. (2010). Terminologické vymezení bojových aktivit v oblasti kinantropologie. česká kinantropologie.

Další znalosti:

 • hardware a software v oblasti výpočetní techniky;
 • testování a diagnostika pohybových schopností a dovedností;
 • 2005 seminář boje zblízka se zakladatelem Musado MCS H. Grudzenskim (získání 2. Danu Musado MCS);
 • 2005 odborná stáž ke speciální tělesné přípravě studentů VO ve Vojenském královském institutu tělesné výchovy a sportu, Eupen, Belgie;
 • seminář armádních systémů boje zblízka a sebeobrany ve SRN;
 • 2008 odborná stáž k systematizaci a výcviku v tělesné přípravě armádních složek Velké Británie ve Vojenském institutu tělesné výchovy a sportu, Aldershot, Velká Británie;

Zájmy:

 • Musado MCS;
 • lední hokej;
 • fotbal;
 • sport všeobecně;
 • výpočetní technika.

Kde nás najdete?

Areál FTVS UK
José Martího 31
162 52 Praha 6

tel: 973 296 111
fax: 973 296 100
info@vojenskyobor.cz

Prohlížet mapu.

Fotogalerie

Vojenské plaváníVojenské lezeníVojenské plaváníVojenské plavání