plk. gšt. doc. PaedDr. Lubomír PŘÍVĚTIVÝ, CSc.

 

Lubomír Přívětivý

Lubomír Přívětivý

Stručný životopis:

 • 1996 dosud vedoucí katedry vojenské tělovýchovy při FTVS UK Praha.
 • 1994 vedoucí katedry TVaS na VVŠ PV ve Vyškově;
 • 1987 voják z povolání, odborný asistent katedry TVaS na VVŠ PV ve Vyškově;
 • 1986 učitel tělesné výchovy na gymnáziu v Jihlavě;
 • 1984 absolvent PedF JEP v Brně;

Pedagogická činnost:

 • teorie a didaktika tělesné výchovy v AČR;
 • sportovní trénink;
 • aplikace nových vědeckých, teoretických i empirických poznatků do výuky;
 • koncepce a koordinace rozvoje speciální tělesné přípravy ve výcviku AČR;
 • konstituování a organizace reprezentace AČR pro vojenské víceboje včetně CISM s důrazem na vojenský pětiboj.

Vědecká a publikační činnost:

 • Sledování účinnosti tréninkového procesu družstev dorostu v basketbalu. Brno, 1984. 79 s. Diplomová práce na Pedagogické fakultě UJEP na katedře tělesné výchovy a sportu. Vedoucí diplomové práce Michal Charvát;
 • rigorózní zkouška na PedF UJEP Brno ve studijním oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, teorie vyučování tělesné výchově, 1987;
 • disertační řízení na FTVS UK ve vědním oboru 75-02-9 teorie vyučování tělesné výchově, 1993;
 • řešení vědeckých úkolů vnitřní grantové agentury (VVŠ PV Vyškov) a projektu obranného výzkumu;
 • studijní literatura pro studenty z oblasti vojenské tělovýchovy;
 • odborné články ve vojenských a civilních časopisech, příspěvky a vystoupení na národních a mezinárodních konferencích v ČR a v zahraničí.

Vedení bakalářských a diplomových prací

Další znalosti:

 • trenérská licence B pro basketbal, 1988;
 • mezinárodní vojenský kurs Pohyb v horském prostředí – zima, skála, led – Jägerschule, Saalfelden, Rakousko, 2000;
 • jazyková kvalifikace (AJ) podle standardů NATO, 2002, 3. stupeň;
 • jazyková kvalifikace (NJ) podle standardů NATO, 2003, 3. stupeň;
 • štábní kurz, 2004;
 • kurz generálního štábu, 2016;
 • člen sportovní komise Mezinárodní rady vojenského sportu (CISM – Conseil International du Sport Militaire) pro vojenský pětiboj, 2008 – dosud;
 • zástupce AČR v CISM, 2015 – dosud.

Zájmy:

 • sportovní hry;
 • outdoorové pohybové aktivity;
 • vojenské víceboje.

Kde nás najdete?

Areál FTVS UK
José Martího 31
162 52 Praha 6

tel: 973 296 111
fax: 973 296 100
info@vojenskyobor.cz

Prohlížet mapu.

Fotogalerie

Vojenské plaváníVojenské plaváníVojenské lezeníVojenské plavání