Finanční náležitosti vojáka z povolání

Plat vojáka z povolání

Složení a výše služebního platu vojáka je stanovena zákonem č. 221/1992 Sb., o vojácích z povolání a skládá se ze:

• služebního tarifu (výše tarifu je spjata se stanovenou hodností),
• výkonnostního příplatku (stanoven na základě služebního hodnocení vojáka 1x za rok),*
• zvláštního příplatku (přiznán za službu v podmínkách spjatých s mimořádnou neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života nebo zdraví),*
• příspěvku na bydlení,*
• stabilizačního příplatku (náleží každému vojákovi za každý ukončený kalendářní měsíc služby),*
• náhrady při dojíždění.**

* Uvedené se nevztahuje na vojáky v kurzu základní přípravy ve Vyškově.
** Výdaje na cestovné nutné k dopravení se na nástup do KZP novým vojákům z povolání proplaceny jsou.                             .


Měsíční služební tarif
(nezdaněné částky – hrubá mzda)

Vojenská
hodnost
Služební tarif 
(měsíčně)
  • vojín   9 990 Kč
  • svobodník 20 290 Kč
  • desátník 21 440 Kč
  • četař 22 710 Kč
  • rotný 26 490 Kč
  • rotmistr 28 370 Kč
  • nadrotmistr 30 270 Kč
  • praporčík 32 370 Kč
  • nadpraporčík 34 660 Kč
  • štáb. praporčík 45 190 Kč
  • poručík 30 470 Kč
  • nadporučík 34 670 Kč
  • kapitán 39 930 Kč

   Složení platu a čistý příjem vojáka po KZP ve Vyškově 
(příklad pro hodnosti svobodníka a desátníka)

  Svobodník
     Desátník  
služební tarif   20 290 Kč   21 440 Kč
výkonnostní příplatek 0 Kč           0 Kč
příspěvek na bydlení 3000 Kč      3000 Kč
stabilizační příspěvek 7000 Kč       7000 Kč
celkem 30 290 Kč    31 440 Kč
čistý příjem 22 937 Kč
   23 721 Kč

 

 

 

Příspěvek na bydlení

Po uplynutí tříměsíční zkušební doby je stanoven ve výši od jednonásobku do dvojnásobku částky 3000 Kčdle kategorie a počtu obyvatel obce výkonu služby. Koeficienty stanovuje Vláda ČR ve svém nařízení – od 1. 7. 2015 je koeficient 1,03 pro Prahu (3100 Kč) a 1,00 pro ostatní obce (3000 Kč); výše služebního příspěvku se zvyšuje za každého člena rodiny o 300 Kč, maximálně však o 1200 Kč.

top image scrolling tools
scrolltop3bfcd
link4a8d6
link7e31f
link78206
link47f27
mailto65714
bottom image scrolling tools

Kde nás najdete?

Areál FTVS UK
José Martího 31
162 52 Praha 6

tel: 973 296 111
fax: 973 296 100
info@vojenskyobor.cz

Prohlížet mapu.

Fotogalerie

Vojenské plaváníVojenské plaváníVojenské lezeníVojenské plavání