Kurz vedoucích instruktorů boje zblízka a absolventů 2. stupně boje zblízka

Kurz je zaměřen na ucelení metodických postupů a zdokonalení technik boje zblízka. Tematika je zaměřena k praktickému provádění výcviku boje zblízka. Rozvíjeny jsou postupy pro zvyšování všeobecné pohybové výkonnosti, specifické pohybové výkonnosti a dovedností v boji zblízka. Důraz je kladen i způsoby rozcvičení a regenerace organismu. Stanovené závěry a doporučení jsou směřovány k využití boje zblízka v rámci potřeb AČR.

Kurz je organizován pro držitele oprávnění vedoucího instruktora boje zblízka a instruktory 2. Stupně výcviku boje zblízka.

Vstupní požadavky:

a) instruktor boje zblízka s minimální praxí 2 roky,

b) předpoklady pro další vzdělávání a osobnostní růst v oblasti boje zblízka.

K získání dalších informací o kurzu, včetně informací jak se přihlásit, nás kontaktujte.

Kde nás najdete?

Areál FTVS UK
José Martího 31
162 52 Praha 6

tel: 973 296 111
fax: 973 296 100
info@vojenskyobor.cz

Prohlížet mapu.

Fotogalerie

Vojenské plaváníVojenské lezeníVojenské plaváníVojenské plavání