Seminář se bude zabývat novými pomůckami, materiálem a přístupy v oblasti vojenského lezení a přesunů na sněhu a ledu. Je určena pro vojenskou odbornou veřejnost, zvláště pro jednotlivé instruktory těchto oblastí a instruktory STP obecně.

Druhý ročník Semináře je určen pro odbornou veřejnost a čelní představitele v aplikovaných oblastech výcviku horolezectví a skialpinismu Armády České republiky. Akce se koná 11. října 2017 v Praze a představuje významnou společenskou událost a fórum pro setkávání expertů z oblasti Vojenského lezení a Přesunů na sněhu a ledu. Pro letošní rok bylo pořadatelství přesunuto na Vojenský obor při FTVS UK a záštitu nad seminářem převzal velitel, plk. gšt. doc. PaedDr. Lubomír PŘÍVĚTIVÝ, CSc.

Tradicí se stává účast hlavních představitelů Služební tělovýchovy – vedoucích pracovníků daných oblastí výcviku Armády České republiky, osobností vojenského i civilního horolezectví a skialpinismu, vč. akademických odborníků erudovaných v široké škále témat zabývajících se aspekty výcviku a pohybu jednotek v extrémních podmínkách.

Cílem Semináře je poskytnout široké odborné veřejnosti legislativní a organizační podporu z pozice Armády České republiky a zároveň udržet informovanost o aktuálních materiálech, metodách a technických řešeních ze sféry civilní.

Cílovou skupinu tvoří tým odborníků řídících oblasti Vojenského lezení a Přesunů na sněhu a ledu v celé Armádě České republiky, tedy osob určujících metodické, technické a materiálové zabezpečení těchto schopností.

Jako místo pro organizaci byl vybrán Hlavní sál Ministerstva obrany ČR v Praze Na Valech, který bude jistě dostatečně reprezentativní lokalitou pro nejvýznamnější akci svého druhu v daných oblastech.

Jednacím jazykem je čeština a témata přednášek ročníku 2017 jsou:

  • Mountain Training Initiative (Trendy a cíle boje v horách v mezinárodní spolupráci)
  • Vývoj lyžařského materiálu a následné metodiky výuky ve skialpinismu
  • Modulační víceúčelový balistický systém Source VIRTUS
  • Trendy v outdoorovém stravování
  • Novinky ve vývoji horolezeckých pomůcek a jejich použití
  • Extrémní skialpinismus ve sportovním pojetí

Zajímají Vás propozice, nebo se chcete rovnou přihlásit?

Těšíme se na Vaši účast na semináři.

Comments are closed.



Kde nás najdete?

Areál FTVS UK
José Martího 31
162 52 Praha 6

tel: 973 296 111
fax: 973 296 100
info@vojenskyobor.cz

Prohlížet mapu.

Fotogalerie

Vojenské plaváníVojenské lezeníVojenské plaváníVojenské plavání