11. října 2017
Seminář instruktorů vojenského lezení a přesunů na sněhu a ledu „military training trends“

Seminář se bude zabývat novými pomůckami, materiálem a přístupy v oblasti vojenského lezení a přesunů na sněhu a ledu. Je určena pro vojenskou odbornou veřejnost, zvláště pro jednotlivé instruktory těchto oblastí a instruktory STP obecně.

Druhý ročník Semináře je určen pro odbornou veřejnost a čelní představitele v aplikovaných oblastech výcviku horolezectví a skialpinismu Armády České republiky. Akce se koná 11. října 2017 v Praze a představuje významnou společenskou událost a fórum pro setkávání expertů z oblasti Vojenského lezení a Přesunů na sněhu a ledu. Pro letošní rok bylo pořadatelství přesunuto na Vojenský obor při FTVS UK a záštitu nad seminářem převzal velitel, plk. gšt. doc. PaedDr. Lubomír PŘÍVĚTIVÝ, CSc.

Tradicí se stává účast hlavních představitelů Služební tělovýchovy – vedoucích pracovníků daných oblastí výcviku Armády České republiky, osobností vojenského i civilního horolezectví a skialpinismu, vč. akademických odborníků erudovaných v široké škále témat zabývajících se aspekty výcviku a pohybu jednotek v extrémních podmínkách.

Cílem Semináře je poskytnout široké odborné veřejnosti legislativní a organizační podporu z pozice Armády České republiky a zároveň udržet informovanost o aktuálních materiálech, metodách a technických řešeních ze sféry civilní.

Cílovou skupinu tvoří tým odborníků řídících oblasti Vojenského lezení a Přesunů na sněhu a ledu v celé Armádě České republiky, tedy osob určujících metodické, technické a materiálové zabezpečení těchto schopností.

Jako místo pro organizaci byl vybrán Hlavní sál Ministerstva obrany ČR v Praze Na Valech, který bude jistě dostatečně reprezentativní lokalitou pro nejvýznamnější akci svého druhu v daných oblastech.

Jednacím jazykem je čeština a témata přednášek ročníku 2017 jsou:

  • Mountain Training Initiative (Trendy a cíle boje v horách v mezinárodní spolupráci)
  • Vývoj lyžařského materiálu a následné metodiky výuky ve skialpinismu
  • Modulační víceúčelový balistický systém Source VIRTUS
  • Trendy v outdoorovém stravování
  • Novinky ve vývoji horolezeckých pomůcek a jejich použití
  • Extrémní skialpinismus ve sportovním pojetí

Akce je v Plánu činnosti resortu MO pod cílem č. 120302052904.

Konferenční poplatek je 200,- Kč a je možno jej vyúčtovat na CP.

Každý z účastníků obdrží flash disc s kompletem prezentací a drobné upomínkové předměty.

Kde nás najdete?

Areál FTVS UK
José Martího 31
162 52 Praha 6

tel: 973 296 111
fax: 973 296 100
info@vojenskyobor.cz

Prohlížet mapu.

Fotogalerie

Vojenské plaváníVojenské plaváníVojenské lezeníVojenské plavání